Takst og Uavhengig Kontroll As

MISTANKE OM FUKTPROBLEMER?

Er det mistanke om fukt, vi kan være behjelpelig med kontroll.

Det er ikke uvanlig at det kan forekomme fukt i eldre boliger og da spesielt i kjeller vegger, kryp kjellere, takkonstruksjon og våtrom.

Ved innredning av kjeller som opprinnelig var beregnet som en kald kjeller for lagring er det svært viktig at det utføres isolering i gulv og vegger på riktig måte.

Krypkjeller er en konstruksjon som er vanlig i eldre boliger, slike konstruksjoner bør alltid kontrolleres nærmere spesielt ved et eierskifte.

Boder og Garasjeanlegg i sameier og eldre borettslag bør kontrolleres med jevne mellomrom.

Er det mistanker om fukt. Ta kontakt med Takst og Uavhengig kontroll AS.

Fuktproblemer?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat og et uforpliktende pristilbud.