Velkommen til

Takst & Uavhengig Kontroll As

Vi er et frittstående firma som utfører taksering og tilstandsrapporter
på bolig, leiligheter, nærings- og fritidseiendommer.
Vårt arbeidsområde er primært hele Rogaland fylke.

Vi utfører Lovpålagt Uavhengig kontroll på nye boliger og på tilbygg.
Uavhengig kontroll kan omfatte kontroll av hele eller deler av bygningsmassen.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1

Denne godkjennelsen gjelder: 
Utførelse av tømrerarbeid. Og montering av trekonstruksjoner. Tiltaksklasse. 1
 
Kontroll av våtrom i boliger. Tiltaklasse 1.
 
Kontroll av lufttetthet i nye boliger og tilbygg. Tiltaksklasse 1.
 
 
Takstmann Stavanger - Sentralt Godkjent for ansvarsrett

Manglende kompetanse blant boligkjøpere

Artikkel fra www.godtforberedt.no

Tilbakemeldinger fra kunder

 • Takst og Uavhengig Kontroll, Åge Otterbech, har hatt byggelederansvar for totalrenovering av bolig i Grevlingsstien 29 i Stavanger i 2018.

  Oppdraget inkluderte befaring og inspeksjon av eiendommen og en detaljert liste over anbefalte oppgraderinger ble utarbeidet. Omfanget av anbefalt oppussing ble fremlagt og diskutert med huseier. Arbeidet ble delt opp i flere deler ihht arbeidets art og Åge Otterbech sendte ut anbudsdokumenter til flere forskjellige firma for anbud.

  Tilbud ble innhentet og fremlagt for huseier som tok endelig beslutning. Åge Otterbech sto for byggeledelse fra riving til ferdigstillelse og arbeidet tett med alle leverandørene for at arbeidet skulle utføres til avtalt kvalitet. I denne perioden utviste Åge Ottbech unormalt god vurderingsevne og håndterte endringer og utfordringer på en særdeles god måte.

  Totalrenoveringen ble levert i henhold til avtalt budsjett, kvalitet og tid.

  Tom Harneshaug
  Befaring og inspeksjon av eiendom
 • Hei og godt nytt år. Vil hermed takke for vel utført oppdrag i Mester Gottfriedsvei 23. Ved hjelp av din grundige rapport, samt bistand fra advokat, ble kr 250 000 overført meg på nytt år. Nå er Vorland bygg hyret inn, og riving samt bygging av nytt bygg starter i mars. Ha et flott nytt år, og lykke til med dine oppdrag. Har gitt mine beste anbefalinger til kolleger m.m, dersom de trenger en grundig takstmann.

  Tina Sandmoen
  Kunde

Takst og Uavhengig Kontroll As

Din takstmann i Stavanger og Rogaland fylke