Velkommen til

Takst & Uavhengig Kontroll As

Vi er et frittstående firma som utfører taksering og tilstandsrapporter
på bolig, leiligheter, nærings- og fritidseiendommer.
Vårt arbeidsområde er primært hele Rogaland fylke.

Vi utfører Lovpålagt Uavhengig kontroll på nye boliger og på tilbygg.
Uavhengig kontroll kan omfatte kontroll av hele eller deler av bygningsmassen.

Vi er sentralt godkjent i tiltaksklasse 1

Denne godkjennelsen gjelder: 
Utførelse av tømrerarbeid. Og montering av trekonstruksjoner. Tiltaksklasse. 1
 
Kontroll av våtrom i boliger. Tiltaklasse 1.
 
Kontroll av lufttetthet i nye boliger og tilbygg. Tiltaksklasse 1.
 
 
Takstmann Stavanger - Sentralt Godkjent for ansvarsrett

Manglende kompetanse blant boligkjøpere

Artikkel fra www.godtforberedt.no

Takst og Uavhengig Kontroll As

Din takstmann i Stavanger og Rogaland fylke