tilstandsrapport av bolig, boligrapport, takst, takstmann, Stavanger